Corona
Onze aangepaste werkwijze
We volgen de richtlijnen van het RIVM.
Uw therapeut is fit en heeft geen van de bekende klachten.
U wordt mondeling gegroet.
De wachtruimte is vrij van spullen en wordt continue geventileerd.
Na iedere behandeling volgt uw therapeut het handenwas protocol.
De behandelbank worden na iedere behandeling gereinigd.
Na het inplannen van een eerste afspraak (via deze website) vindt er eerst telefonisch een fit check plaats.
We hanteren ruimere wisseltijden tussen de afspraken (30 minuten). Hierdoor ontstaat ruimte om de voorgeschreven desinfecterende en hygiene maatregelen uit te kunnen voeren.
De behandelruimte worden continue geventileerd.
Voor aanvang van de behandeling zal altijd gevraagd worden of er op dat moment of in de afgelopen 24 uur sprake is geweest van één van de bekende symptomen. Indien dit het geval kan er geen behandeling worden gegeven.
Voor personen die behoren tot de bekende risicogroepen is het niet mogelijk een afspraak te plannen.
Bedankt voor uw medewerking. Alleen samen zullen wij Covid-19 kunnen bestrijden.