Dry Needling Therapie
Dry Needling Therapie

… is een techniek waarbij een zeer dun naaldje door de huid en spier direct in een triggerpoint wordt geprikt. Zo’n (myofasciaal) triggerpoint is een zeer plaatselijke verharde en pijnlijke plek in een spier, die de oorzaak kan zijn van allerlei pijnklachten. Omdat er geen vloeistof word geïnjecteerd, spreekt men van Dry needling.

Dry needling en acupunctuur worden vaak met elkaar verward. Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald, er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten.

Meer informatie

De behandeling (45 of 60 minuten)

De steriele naaldjes die voor Dry needling gebruikt worden, zijn heel dun. Het zijn dezelfde naaldjes als die bij acupunctuur gebruikt worden. Nadat de therapeut de strakke band en het triggerpoint in de aangedane spier gelokaliseerd heeft, wordt het naaldje snel door de huid getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna brengt de therapeut het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe; dit is soms een pijnlijk, dof gevoel. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier met een Local Twitch Response: dit voelt als een elektrisch schokje en kan als pijn ervaren worden. De therapeut beweegt het naaldje op en neer in verschillende richtingen om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid neemt juist toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Kaak gerelateerde en hoofdpijn klachten (45 of 60 minuten)

Voor het openen van de mond, het kauwen, slikken en praten gebruikt u twee kaakgewrichten en meerdere spieren. Deze moeten nauw met elkaar samenwerken. Wanneer door bepaalde oorzaken er stoornissen in het kauwstelsel optreden kunnen klachten ontstaan.

Ongeveer 20% van de bevolking heeft wel eens symptomen van kaakdysfunctie. Slechts 15% van deze groep heeft zodanig klachten dat ze behandeling nodig heeft.

Kaakdysfunctie heeft de onderstaande symptomen:

 • pijnlijk, vermoeid gevoel in de kauwspieren
 • hoofd- en nekpijn
 • klikken en knappen bij kaakbewegingen (tandenknarsen)
 • beperkingen in de mondopening of sluiting
 • pijn in het gebied van het kaakgewricht
 • slijten van tanden en zelfs een pijnlijk gebit
 • slingerende open-sluitbeweging
Hoofdpijn klachten (45 of 60 minuten)

Opvallend is dat ondanks de toegenomen kennis over de mogelijke oorzaken van hoofdpijnen de therapieën nog steeds veelal hetzelfde zijn. Spanningshoofdpijn en migraine komen klinisch gezien het meest voor, waarbij in toenemende mate andere pijndelen van hoofd, hals, nek- en kaakspieren worden onderkend.

De aangegeven lokalisatie(s) van de hoofdpijn kan aangeven welke spieren mogelijk zijn aangedaan. Deze “triggerpoints” moeten vervolgens zorgvuldig worden gelokaliseerd ter bevestiging.

Er is gebleken dat dry needling kan helpen bij onderstaande hoofdpijnklachten:

 • Migraine (MH)
 • Spanningshoofdpijn (TTH)
 • Cervicogeen hoofdpijn (CEH)
 • Temporomandibulaire disfunctie (TMD)